Ζητούνται Διάφοροι Ιατροί

Πρότυπο Κέντρο Διαβήτη στο Ψυχικό  με ηγετική θέση στο χώρο της υγείας ενδιαφέρεται να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της Ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ για συνεργασία των ακόλουθων ειδικοτήτων:

 • Ρευματολόγους
 • Διαβητολόγους
 • Αλλεργιολόγους
 • Παθολόγους
 • Ενδοκρινολόγους
 • Παιδίατροι
 • Γενικοί Ιατροί

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνώριση ειδικότητας
 • Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
 • Πολύ Καλή γνώση Η/Υ
 • Πολύ Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Ομαδικότητα , εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας
 • Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια, αναλυτική και συνθετική σκέψη.

Η εταιρεία προσφέρει :

 • ‘Aριστο περιβάλλον εργασίας
 • Σύγχρονο Ιατρικό Εξοπλισμό
 • Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτο ωράριο

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, αποστείλετε  το βιογραφικό σας σημείωμα  ή την εκδήλωση ενδιαφέροντος  στο email  hr.homecare@bioaxis.gr

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές