Ζητείται Ακτινοδιαγνώστης

Πρότυπο Κέντρο Διαβήτη στο Ψυχικό  με ηγετική θέση στο χώρο της υγείας ενδιαφέρεται να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη για πλήρη ή μερική απασχόληση.

Αρμοδιότητες :

 • Διενέργεια πάσης φύσεων υπερηχογραφημάτων & triplex
 • Διάγνωση και γνωμάτευση ακτινογραφιών

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνώριση ειδικότητας
 • Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διενέργεια και γνωμάτευση υπερηχογραφημάτων,
 • Πολύ Καλή γνώση Η/Υ
 • Πολύ Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Ομαδικότητα , εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας
 • Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια, αναλυτική και συνθετική σκέψη

Η εταιρεία προσφέρει :

 • ‘Aριστο περιβάλλον εργασίας
 • Σύγχρονο Ιατρικό Εξοπλισμό
 • Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτο ωράριο

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, αποστείλετε  το βιογραφικό σας σημείωμα  ή την εκδήλωση ενδιαφέροντος  στο email  hr.homecare@bioaxis.gr

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές