Χαρούλα Μπιλάλη

BSc MMedSc Βιολόγος

BSc MMedSc Βιολόγος, με εξειδίκευση στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Καταξιωμένη Σύμβουλος Επαγγελματικής Υγείας και Ευεξίας. Αφοσιωμένη στον μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης μέσω της βιολογίας, της γονιδιωματικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, και της ολοκληρωμένης ιατρικής περίθαλψης βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης.