Πως το συνένζυμο Q10 και η Ουμπικινόλη (Ubiquinol) μπορούν να βελτιώσουν την πιθανότητα σύλληψης

Είστε μεταξύ των χιλιάδων ανδρών που σας έχουν πει ότι έχετε ολιγοσπερμία ή κακή ποιότητα σπέρματος; Πιθανόν να είστε άνω των 35 ετών και προσπαθείτε να συλλάβετε! Αν κάτι τέτοιο...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ